Náš den

8:00 – 8:20 příchod dětí

8:30 – 8:45 ranní kruh

9:00 svačina

9:30 odchod do lesa

11:00 – 11:15 (písně, rytmické říkanky s pohybovým doprovodem, pohybové hry)

11:45 společný oběd

12:30 uložení malých dětí ke spánku, úklid po obědě

12:15 – 14:15 spánek malých dětí

14:00 odchod na zahradu, volná hra, buzení malých dětí

14:30 společná svačina

15:50 úklid a odchod na předávací místo