Zápis pro rok 2024/2025 bude probíhat 7. května od 16 do 18 hodin

Abychom o vašem zájmu o školku věděli, je vhodné vyplnit nezávaznou žádost o přijetí. Žádost není závazná ani nezajišťuje místo pro dítě ve školce. Pomáhá nám i vám, abychom znali předběžný zájem a mohli vám posílat informace o akcích, dnech otevřených dveřích a zápisu.

Nezávazná žádost o přijetí

K samotnému zápisu:

  1. K nahlédnutí rodný list dítěte 
  2. Váš doklad totožnosti 
  3. Posudek o zdravotní způsobilosti
  4. Evidenční list potvrzený od lékaře, ve kterém je označeno, že je dítě řádně očkováno
  5. Vyplněná nezávazná žádost o přijetí

Dokumenty k zápisu:

Evidenční list dítěte

Posudek o zdravotní způsobilosti

Vazba na trh práce

Vazba na trh práce OSVČ

Přednostně jsou přijímáni: 

  • Sourozenci již docházejících děti
  • Preference 5 denní docházky
  • Děti z Čelkovic

CENÍK DĚTSKÉ SKUPINY

Školkovné na vzdělávání na rok 2024/2025 je stanoven následovně.

Docházka

2 dny v týdnu: 2520 Kč měsíčně

3 dny v týdnu: 3780 Kč měsíčně

5 dnů v týdnu: 6300 Kč měsíčně

Adaptace v průběhu roku: 400 Kč den

Stravné – ceny obědů

Stravné se platí zvlášť, cena oběda je 70 Kč.

Obědy dovážíme z MY.Bistro

Svačiny si nosí děti z domova

CENÍK LESNÍHO KLUBU

Školkovné na vzdělávání na rok 2024/2025 je stanoven následovně.

Docházka

2 dny v týdnu: 4000 Kč měsíčně

3 dny v týdnu: 5000 Kč měsíčně

4 dny v týdnu: 5500 Kč měsíčně

Adaptace v průběhu roku: 400 Kč den

Stravné – ceny obědů

Stravné se platí zvlášť, cena oběda je 70 Kč.

Obědy dovážíme z MY.Bistro

Svačiny si nosí děti z domova