Náš den

8:00 – 8:15 příchod dětí

8:25 – 8:45 ranní kruh

9:00 svačina

9:30 odchod do lesa

11:30 společný oběd

12:00 uložení malých dětí ke spánku, úklid po obědě

12:00- 14:00 odpočinek dětí, klidové činnosti, předškolní příprava

14:00 odchod na zahradu, volná hra, buzení malých dětí

14:10 společná svačina

14:45 závěrečný kruh

15:50 úklid a odchod na předávací místo