OTEVÍRÁME DVEŘE LESNÍHO KLUBU DIVOČINY

Zápis do DIVOčiny

Zápis pro rok 2024/2025 bude probíhat 7. května od 16 do 18 hodin

Abychom o vašem zájmu o školku věděli, je vhodné vyplnit nezávaznou žádost o přijetí. Žádost není závazná ani nezajišťuje místo pro dítě ve školce. Pomáhá nám i vám, abychom znali předběžný zájem a mohli vám posílat informace o akcích, dnech otevřených dveřích a zápisu.

Nezávazná žádost o přijetí

K samotnému zápisu:

  1. K nahlédnutí rodný list dítěte 
  2. Váš doklad totožnosti 
  3. Posudek o zdravotní způsobilosti
  4. Evidenční list potvrzený od lékaře, ve kterém je označeno, že je dítě řádně očkováno
  5. Vyplněná nezávazná žádost o přijetí

Dokumenty k zápisu:

Evidenční list dítěte

Posudek o zdravotní způsobilosti

Vazba na trh práce

Vazba na trh práce OSVČ

Přednostně jsou přijímáni: 

  • Sourozenci již docházejících děti
  • Preference 5 denní docházky
  • Děti z Čelkovic

CENÍK DĚTSKÉ SKUPINY

Školkovné na vzdělávání na rok 2024/2025 je stanoven následovně.

Docházka

2 dny v týdnu: 3500 Kč měsíčně

3 dny v týdnu: 4500 Kč měsíčně

5 dnů v týdnu: 6500 Kč měsíčně

Adaptace v průběhu roku: 400 Kč den

Stravné – ceny obědů

Stravné se platí zvlášť, cena oběda je 70 Kč.

Obědy dovážíme z MY.Bistro

Svačiny si nosí děti z domova

CENÍK LESNÍHO KLUBU

Školkovné na vzdělávání na rok 2024/2025 je stanoven následovně.

Docházka

2 dny v týdnu: 4000 Kč měsíčně

3 dny v týdnu: 4500 Kč měsíčně

4 dny v týdnu: 5500 Kč měsíčně

Adaptace v průběhu roku: 400 Kč den

Stravné – ceny obědů

Stravné se platí zvlášť, cena oběda je 70 Kč.

Obědy dovážíme z MY.Bistro

Svačiny si nosí děti z domova

OTÁZKY

Děti z kamenné MŠ chodí ven také každý den, v čem se liší pobyt venku v lesním klubu?
Ano, i děti z kamenné školky chodí ven, ale na výrazně kratší dobu a ne za každého počasí. V lesním klubu děti přijdou rovnou oblečené na ven a venku zůstanou až do oběda, svačinu mají v lese. LK chodí ven i za deště, bláta a mrazu a vzdělávací program je k tomu přizpůsobený. Na intenzivní pobyt venku nejsou děti v kamenné školce vybavené. 

Chodíte ven, i když prší nebo mrzne?
Ano, podmínkou je dobré oblečení. Děti musí být oblečené tak, aby byly v teple a suchu. Každé dítě má v klubu náhradní oblečení a průvodce bere erární náhradní oblečení s sebou.

Jak chodí děti na záchod?
V našem lesním klubu jsme vybaveni sanitárním kontejnerem s dětskými záchody. 
Přímo v lese je to stejné, jako když jste na výletě v přírodě. Vyberete místo mimo cesty, exkrement pečlivě uklidíte a místo případně označíte např. překříženým klacíkem, abyste se mu příště mohli vyhnout. 

Jak si děti myjí ruce v zimě?
V terénu používáme donesenou pitnou vodu a ekologické mýdlo. Používáme pumpovací várnice na čaj, kde je voda přiměřeně teplá. Také v zázemí je k dispozici mýdlo a tekoucí voda z vodovodu.

Co když děti změní školku, jak zvládnou přechod?
Je to podobné, jako když dospělí mění práci. Změna je pro děti nejnáročnější kvůli změně kolektivu. A pak záleží na tom, jak se liší přístup pedagogů v obou školách. 

Vydrží děti z lesní školky sedět klidně ve škole v lavici?
Z hlediska vývojové psychologie má dítě největší potřebu pohybu v předškolním věku. Při nástupu do školy už zvládá více sedět a naslouchat. Zkušenosti ukazují, že v tomto ohledu je podstatnější povaha a výchova dítěte než to, zda dítě navštěvovalo kamennou či lesní školku. 

Jak zvládají děti přestup z lesní školky na klasickou základní školu?
Za ty desítky let, co lesní školky fungují, se ukazuje, že děti s přestupem nemají problém a není potřeba zavádět zvláštní opatření. Zároveň platí, že rodiče, kteří si vědomě zvolili lesní školku, si stejně pečlivě vybírají i školu. Poslední dobou vznikají už i lesní základní školy.

Jakou mají kvalifikaci učitelé? Musí umět něco speciálního?
V lesní klubu jsou vždy dva “průvodci” s max. 16 dětmi. Jeden je pedagog s pedagogickým vzděláním, druhý může být z jiného oboru. K tomu si doplňují znalosti a metody pro vzdělávání v přírodě, tzv. přírodní pedagogiku. Oba mají kvalitní kurz první pomoci.

Není to v lese nebezpečné?
Máme takový přístup, že se riziku nevyhýbáme, pokud neohrožuje život. Děti se učí chovat se bezpečně tím, že s průvodci riziko zažijí a vyzkouší si, jak s rizikem zacházet. Např. lezení na stromy, práce s ostrými nástroji, kontakt se zvířaty, bezpečné chování u silnice – učíme se dělat to tak, aby to bylo bezpečné. Máme pravidla a postupy, které dobře fungují, ta sdílíme např. na semináři na téma přínosného rizika.

Nemůže se dítě v lese otrávit?
Děti jsou podobně jako v klasické MŠ zvyklé na pravidla. V lesním klubu mají pravidlo stejné, jako ostatní děti třeba na školce v přírodě nebo na procházce v parku – tedy že nesmí jíst nic bez souhlasu průvodce. Jakmile roste něco jedovatého v přírodě, průvodci dětem pravidlo připomínají.  Průvodci stále pozorují děti, proto jsou vždy dva s pouze 16 dětmi, takže případně včas zasáhnou. Navíc máme v ČR štěstí, neroste zde mnoho smrtelně jedovatých rostlin.

Neztratí se děti, když jsou ve volném prostoru?
V lese máme i další důležité pravidlo, a to, že jsme na dohled a na doslech. Na začátku školního roku se proto hrají hry, kde se to děti naučí. Průvodci děti pravidelně počítají. Většina dětí ani nemá potřebu se vzdalovat, drží se skupiny.

Jak děti kreslí v zimě, když mrzne?
Venku v mrazech s dětmi nekreslíme, o to více zařazujeme tyto aktivity, když je teplo, takže lze pracovat bez rukavic, což je kromě části zimy většina roku. Kreslit lze také ve vyhřívaném zázemí po obědě, kdy je nejvíce světlo a nejmenší děti spí.

zdroj ALMŠ https://www.lesnims.cz/pro-rodice.html#obecne_info